Ytbehandling

Nedanstående är exempel på ytbehandling av granit. För köksbänkar och liknande rekommenderar vi en polerad yta.

Polerad granit
Enklaste beskrivningen är ”underhållsfritt”. Ytan är högblank som fönsterglas fastän hårdare. Färg och struktur lyfts fram och ytan är smutsavvisande och lätt att rengöra. För gravstenar blir text och dekor mycket tydlig och skarp. Den är lämplig för förgylld, målad eller upphöjd polerad dekor och text. När ändamålet är köksbänkar ger ytan tillsammans med granitens övriga egenskaper kanske den mest hygieniska bänkskivan som finns. Lämplig då hantering och beredning av livsmedel ställer höga krav på hygien. Granit med polerad yta absorberar ingen vätska eller smuts och blir inte repig. Den långa livslängden gör skivan billigare än laminat på sikt.

Mattslipad granit
Ytan är slipad och lätt blästrad, närmast lik den matta sidan av ett smörpapper. Den är något mer känslig för repbildning jämfört med polerad yta. Färgens färg och struktur dämpas något. För gravstenar är denna yta bra och lämpar sig väl för förgylld, målad eller djupförsänkt text och dekor. Stenen blir förhållandevis enkel att hålla ren.

Finhuggen/blästrad.
Porös yta som kan liknas vid grovt sandpapper. Det ger den ljusaste för alla granitsorter. För svart granit blir ytan gråvit och den lämpar sig för målad, förgylld eller djupförsänkt dekor och text.

Krysshamrad granit
Såsom namnet beskriver är ytan hamrad. Ger en vackrare och mer naturlig yta än finhuggen och sågad sten. Lämplig till fasader, murar och framförallt trappor. Ytan är avsevärt jämnare och mer anpassad till att mura än råhuggen sten.

Råhuggen granit
Det närmaste obearbetad natursten man kan komma. Ytan uppstår när stenen kilas isär. Lämplig för vissa byggstenar och murar. Som gravsten krävs djupförsänkt text. Lite mer arbete behövs vid rengöring.

Ofta används kombinerad behandling. För block som ska muras kan tex den synliga ytan vara krysshamrad medans den yta som ska muras vara sågad. För trappor kan kanterna vara råhuggna medans trappsteget kan vara krysshamrad.