Om du vill ha en svart granit med liv som är lite annorlunda jämfört med de vanliga sorterna så är granitsorten Jablanica ett bra alternativ. Det är en hård granit från stenbrotten i Jablanica i Bosnien.